Kleding update nr. 15

Kleding update nr. 15 - december 2017

Wist je al dat het kledingtraject voor de ambulancesector uniek is, daar waar het gaat om maatschappelijk ondernemen (MVO)? Ruud Scheerder, lid van de projectgroep Kleding en tevens portfoliomanager inkoop bedrijfskleding van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), legt je in deze Kleding Update graag uit waarom.

De textielbranche is een van de meest vervuilende sectoren van de wereld. Scheerder draagt er graag actief aan bij om dat te veranderen. “Ik ben ook betrokken geweest bij de inkoop van kazernekleding voor de brandweer. Het ging om kleding voor 22.000 mensen. Er is in totaal 102.000 kilo textiel geproduceerd. Tijdens dat traject hebben we goede verbeterslagen gemaakt op MVO-gebied”. Scheerder noemt graag een aantal cijfers om dit te onderbouwen.

14 zeecontainers

In één jaar is er bij deze productie 158 ton CO2 minder uitgestoten. Er is 4000 Gigajoule bespaard op fossiele brandstoffen en er is 262 ton (14 zeecontainers!) minder synthetische pesticides gebruikt. “Als je die cijfers vergelijkt met de cijfers ten tijde van de productie van de oude kazernekleding, is er maar liefst 75% minder CO2 uitgestoten, 75% minder fossiele brandstof gebruikt en 100% minder pesticiden. En dat in één jaar! Dat was voor ons al boven verwachting."

Ruud Scheerder

Ambulancekleding: nog een stap verder

Scheerder geeft aan dat hij bij de inkoop van de ambulancekleding echter nog een stap verder wil gaan. “Daar geeft de ambulancesector ons ook de ruimte voor”, meldt hij. Bij de inkoop van de kleding is de 'menscomponent' een belangrijk speerpunt, naast het terugdringen van milieuvervuiling. “We willen dat de toekomstige leverancier van de nieuwe ambulancekleding transparant is over de hele productieketen.” 

Voor de inkoop van de ambulancekleding wordt samengewerkt met ‘PIANOo’, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken. “Daar werken experts in internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij leveren inhoudelijke adviezen en cijfers.”

Ramp in kledingfabriek Bangladesh

“In de textielbranche is inmiddels overigens al wel veel veranderd”, vertelt Scheerder. Vooral de ramp in 2013 in een kledingfabriek in Bangladesh, waarbij ruim 1100 medewerkers omkwamen, heeft gelukkig gezorgd voor een omslag. Opdrachtgevers volgen nu veel beter onder welke omstandigheden kleding gemaakt wordt. Het is sinds mei dit jaar verplicht (volgens de OESO-richtlijnen) om een risicoanalyse te maken van de productieketen: is er sprake van kinderarbeid, hoe zijn de werkomstandigheden, kunnen medewerkers zich verenigen in een vakbond en is er geen sprake van excessieve werktijden?

Werkomstandigheden als gunningscriterium

“We willen de werkomstandigheden meenemen als gunningscriterium.” Dat wil zeggen: de leveranciers moeten ons nu al informatie aanleveren over de werkomstandigheden van de mensen die de nieuwe ambulancekleding gaan produceren. Mede op basis daarvan maakt de Projectgroep Kleding een keuze. “We kunnen sociale omstandigheden in de keten mee laten wegen in de gunningsfase. We zijn daarmee de eerste opdrachtgever in de textielbranche."

Maatschappelijke meerwaarde

"De contractpartij moet actief zorgdragen voor het verkleinen van risico’s bij de productie van de kleding”, vertelt Scheerder. “Persoonlijk vind ik dat die risico’s minimaal moeten zijn. Stel dat in een fabriek kinderen van 7 jaar 18 uur per dag werken. Dat kan niet en dat mag niet. Het is een heel goede stap dat er steeds meer aandacht komt voor milieuaspecten en werkomstandigheden.” Hij benadrukt weer dat er al veel goeds gebeurt in de textielbranche. "Ik was verrast in hoeverre bedrijven al inzicht hebben in hun productieketen. We kunnen echt actief sturen op verbetering", zegt hij enthousiast. "Ik zet me hier graag voor in. Het zorgt voor een positieve flow. Ik vind het belangrijk dat we hierbij een voorbeeldrol pakken."

Minste impact op het milieu

"De nieuwe ambulancekleding moet in elk geval voldoen aan alle technische eisen. Een broek van een ambulancemedewerker moet goed en prettig zitten, maar moet ook sterk genoeg zijn, in geval je bijvoorbeeld op je knieën zit te reanimeren, ik noem maar even een voorbeeld. Welke stof dan het beste is: gerecycled polyester of biologisch katoen, dat mag een leverancier met zijn expertise bepalen. Je moet niet op hun stoel gaan zitten."

Ecotool

De Projectgroep Kleding wil in een ecotool uitgebreide info van de leveranciers ontvangen. Over herkomst van de stof, de CO2-uitstoot, water- en fossiele energieverbruik bij de productie en bij transport. “De leverancier die de laagste waardes weet te realiseren, scoort op dit punt het beste. We willen een duurzame stof selecteren die de minste impact heeft op het milieu."

Goed bezig met MVO

"We hebben als Projectgroep Kleding onze keuzes steeds goed gemotiveerd. De hele procedure is super transparant en duidelijk. Bij de aanbesteding zijn nu nog zes bedrijven in de race om de ambulancekleding te gaan leveren. Het niveau is heel hoog. Het zijn allemaal topleveranciers die allemaal bezig zijn met MVO.” Het lukt de Projectgroep Kleding om haar ambities op dat vlak te realiseren. Scheerder vat samen: “De ambulancesector is echt goed bezig.”

Vragen?

Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Stuur een mail naar secretariaatazn@ambulancezorg.nl.