Kleding update nr 9

Kleding update nr 9 - januari 2017

Waarschijnlijk heeft iedereen werkzaam in de ambulancesector de drie kledingontwerpen inmiddels wel gezien. Digitaal, of op de posters die onlangs zijn verstuurd aan alle RAV’s. Vanaf het moment dat de drie ontwerpen zijn rondgestuurd, is er een hoop gebeurd. In deze Kleding Update kijken we kort terug en geven we je een doorkijkje naar wat nog komen gaat.

Drie ontwerpen

Voor de kerst zijn drie verschillende kledinglijnen van ontwerpster Karin Slegers intern verspreid in de sector. De drie lijnen zijn over de gehele linie goed ontvangen. Een aantal termen die de revue passeerden zijn ‘fris’, ‘modern’, ‘vernieuwend’, ‘professioneel’ en ‘onderscheidend’. Een opsteker! Natuurlijk waren er ook andere geluiden. Dat was ook te verwachten. Over smaak valt immers niet te twisten. En een pak ontwerpen dat 5700 mensen mooi vinden, is een utopie. De inspiratie voor de ontwerpen is in elk geval niet uit de lucht komen vallen. Karin Slegers heeft geprobeerd zoveel mogelijk input van ambulancehulpverleners terug te laten komen. Wij zijn van mening dat zij daar in geslaagd is.

Q&A: vragen & antwoorden

De drie kledingontwerpen gaven ook aanleiding voor vragen. Om iedereen in de sector te informeren over deze vragen en natuurlijk over de antwoorden daarop, hebben we tijdens het kerstreces een zogenaamde ‘Q&A’ (Questions & Answers) opgesteld. Voor de volledigheid: een Q&A is een overzicht met daarop ‘veelgestelde vragen en antwoorden’. De Q&A is vervolgens verstuurd aan alle RAV’s.

Nieuwe vragen

De vragen die bij AZN binnen komen, proberen wij steeds zo snel mogelijk te beantwoorden. Het valt ons op dat de vragen die nu binnen druppelen vooral gaan over ‘de arbotechnische kant’ van de kledingstoffen. Denk daarbij aan vragen over het beschermen van professionals tegen lichaamsvloeistoffen, de zichtbaarheid, het vlamvertragend maken van kledingartikelen en bescherming tegen steken en snijden. Deze onderwerpen hebben de aandacht en worden bij de kop gepakt na de keuze van het ontwerp.

De ranking

Het is je vast niet ontgaan dat de ranking van de drie kledingontwerpen momenteel in volle gang is. Dat moet ook, want elke RAV kan tot uiterlijk dinsdag 24 januari a.s. het rankingformulier terugsturen aan AZN. Je collega die zitting heeft in de Klankbordgroep Kleding weet hier alles van. Dus, heb je nog niks van de ranking vernomen en wil je weten hoe je je stem uit kunt brengen? Trek hem of haar even aan de jas. Elke RAV heeft de manier waarop door collega’s gerankt kan worden namelijk zelf invulling gegeven.

Stemmen tellen

Na 24 januari a.s. worden de scores op de rankingformulieren geteld door AZN en IFV. Hieruit zal blijken welk kledingontwerp ‘de meeste stemmen’ heeft gekregen van de RAV’s. Het kledingontwerp dat door RAV’s het vaakst op nummer 1 is gezet, wordt aangemerkt als ‘het winnende ontwerp’. Vervolgens wordt dit kledingontwerp op

30 januari a.s., namens de RAV’s, als advies voorgelegd aan de Stuurgroep Kleding. Wij vragen de Stuurgroep om in te stemmen met dit advies. Anders gezegd: de Stuurgroep wordt gevraagd om de keuze van de RAV’s in te willigen.

Extra bijeenkomst

We gaan ervan uit dat er een heldere keuze voor een van de ontwerpen komt op basis van de rankingformulieren. Als dit onverhoopt niet zo is, komen de Stuurgroep Kleding en Klankbordgroep Kleding in februari bij elkaar voor een extra bijeenkomst. Tijdens dit overleg kunnen zij in overleg met elkaar eventuele knopen doorhakken.

Het blijft dus nog even spannend…!

Aanbesteding

Na de definitieve keuze voor een van de ontwerpen, volgt de aanbesteding van de kleding. Er is gekozen voor ‘een aanbesteding met voorselectie’ van vijf kledingbedrijven. De reden hiervoor is dat er veel inschrijvers worden verwacht. Als er minimaal vijftien RAV’s meedoen aan de gezamenlijke inkoop, wordt er voor die RAV’s centraal aanbesteed door AZN. Op dit moment wordt bij alle RAV’s geïnventariseerd of ze hieraan mee willen doen.

De uitgangspunten van de gezamenlijke aanbesteding worden in eerste instantie besproken met de Facilitair Managers. Daarna zullen de adviezen die uit dit overleg voortkomen naar de Stuurgroep Kleding en het Bestuur AZN gaan. Indien het minimum aantal van vijftien deelnemende RAV’s niet gehaald wordt, zullen de ontwerpen worden neergelegd in zogenaamde ´technische eisen´. Deze technische eisen dienen dan als uitgangspunt voor de RAV’s die hun eigen inkoop blijven doen. Deze eisen zijn overigens wel bindend, omdat het gekozen kledingontwerp beschermd is.

Planning

Nadat de definitieve keuze voor een van de ontwerpen duidelijk is én bij AZN bekend is welke RAV’s meedoen aan de (gedeeltelijke) gezamenlijke inkoop van de kleding, wordt een verdere planning opgesteld.

Meer informatie of vragen?

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van wat komen gaat. Heb je tot die tijd vragen, stel ze dan aan je collega die namens jouw RAV zitting heeft in de Klankbordgroep Kleding. Lukt dat niet, mail je vragen dan naar secretariaatazn@ambulancezorg.nl.