Kleding update nr 8

Kleding update nr 8 - november 2016

Waar gaat ze zo mee komen …? Groen? Rood? Blauw? Een combinatie? Prettig gespannen, nieuwsgierige gezichten en doodse stilte… Kledingontwerpster Karin Slegers had afgelopen dinsdag de volle aandacht van de Klankbordgroep Kleding. Niet zo vreemd ook, want de presentatie van de door haar ontworpen kledinglijnen stond die dag op de agenda.

Voordat Karin de verschillende ontwerpen presenteerde aan de 36 aanwezigen, greep ze terug op alle input en kledingwensen die zijn opgehaald bij ambulancehulpverleners. Karin noemde de vele reacties op de landelijke kleding-enquête, de waardevolle input van Ambulanceblog en UMCG Ambulancezorg en niet in de laatste plaats de informatie en inspiratie die zij opdeed tijdens haar gesprekken met professionals gedurende de RAV-bezoeken.

Interactieve sessie

Dit alles inspireerde Karin bij het ontwerpen van maar liefst vier verschillende kledinglijnen. Alle ontwerpen zijn dinsdag 1 november jl. getoond aan de Klankbordgroep Kleding. Vrijwel iedereen was enthousiast over de getoonde ontwerpen, de gekozen kleuren en de soms zeer verrassende elementen in de kleding. Deze bijeenkomst was voor aanwezigen overigens niet alleen maar ‘zitten en roepen’. Iedereen werd uitgenodigd om de verschillende ‘moodboards’ van dichtbij te komen bekijken en per ontwerp verbeter- en pluspunten aan te geven.

Tussentijds wisselden de leden van de klankbordgroep ideeën en opvattingen met elkaar uit over de verschillende stijlen. Na deze slag vroeg Karin iedereen een geel briefje te plakken op de voor hun favoriete kledinglijnen. Deze exercitie liet een heel duidelijke voorkeur van de klankbordgroep zien voor twee van de vier gepresenteerde lijnen/ontwerpen. Karin gaat de komende periode aan de slag met de feedback die zij heeft meegekregen van de klankbordgroep en verwerkt dit waar mogelijk in de twee gekozen ontwerpen.

Geheimhouding

Inmiddels ben je vast heel nieuwsgierig naar de twee kledinglijnen. Jammer genoeg kunnen we je die nog niet laten zien. Ook de klankbordgroepleden mogen er nog niks over zeggen. Zij tekenden voorafgaand aan de vergadering zelfs een geheimhoudingsverklaring. Waarom al die geheimzinnigheid? Dat heeft een reden. De twee gekozen kledinglijnen zijn namelijk nog niet beschermd. Het regelen van de bescherming is gelijk na de bijeenkomst op dinsdag jl. in gang gezet.

Het beschermen van beide kledinglijnen is een nauwkeurig en zorgvuldig proces. Er moet Europees breed onderzoek gedaan worden naar andere kledingontwerpen die het beschermen van de nieuwe ambulancekleding misschien in de weg kunnen staan. We willen voorkomen dat de ambulancesector, nadat de gekozen twee kledinglijnen nader zijn uitgewerkt, geconfronteerd wordt met problemen op het gebied van bescherming. Vandaar de geheimhoudingsverklaring. Nog even geduld dus…

Grove planning

Hieronder een grove planning om je alvast een doorkijkje te geven naar wat er de komende periode op de agenda staat:

November

  • Deponeren/beschermen van de twee door de Klankbordgroep Kleding gekozen kledinglijnen.
  • Karin Slegers verwerkt (waar mogelijk) de feedback van de Klankbordgroep op de twee gekozen kledinglijnen.
  • Overleg met Facilitair Managers: bespreken mogelijke overgangsperiode nieuwe kleding, (gedeeltelijke) centrale inkoop en -strategie.
  • Overleg met Projectgroep Kleding: voorleggen- en bespreken van de twee gekozen kledinglijnen.
  • Overleg met Stuurgroep Kleding: presenteren/voorleggen van de twee gekozen kledinglijnen en bespreken uitkomsten overleggen met Facilitair Managers en Projectgroep.

Eind januari

  • Modeshows: de twee verschillende kledinglijnen worden door professionals gepresenteerd op een catwalk tijdens meerdere modeshows verdeeld over het land. Er wordt ook een video gemaakt waarin de kleding getoond wordt. Op deze wijze kan iedereen die niet aanwezig kan zijn tijdens de modeshows, de kleding toch goed bekijken en beoordelen.
  • Iedereen werkzaam in de sector wordt uitgenodigd zijn/haar voorkeur voor een van de ontwerpen aan te geven. Deze uitvraag vindt waarschijnlijk digitaal plaats.

 

Vragen?

Over de vervolgstappen die plaatsvinden na de keuze van het uiteindelijke ontwerp, informeren we je te zijner tijd weer. Vragen kun je stellen aan de persoon die namens jouw regio zitting heeft in de Klankbordgroep Kleding. Lukt dat niet, stel je vragen dan aan Jan Langelaar via jan.langelaar@ifv.nl of Nadiene Toby: n.toby@ambulancezorg.nl.

Hartelijke groet,
Ambulancezorg Nederland