Kleding update nr 6

Kleding update nr 6 - augustus 2016

Het is zomer en voor velen vakantietijd. Het project ‘Nieuwe kleding voor de ambulancezorg’ staat echter niet stil. Integendeel! De afgelopen dagen heeft kledingontwerpster Karin Slegers meerdere RAV’s bezocht. Doel: in gesprek gaan met ambulanceprofessionals en van hen uit de eerste hand horen welke wensen zij hebben omtrent de nieuwe kleding. Jan Langelaar (projectleider) was ook present, evenals cameraman Boudewijn die opnames maakte tijdens deze werkbezoeken. Hiervan maken we een korte video, zodat iedereen in de sector een beeld krijgt van Karin’s ‘veldwerk’.

Informatie uit de eerste hand

Alle kennis en inspiratie die Karin heeft opgedaan tijdens haar werkbezoeken, gebruikt ze bij het ontwerpen van de nieuwe kledinglijn. Daarnaast zijn de resultaten van de landelijke kleding-enquête belangrijke input in haar ontwerpopdracht. Een groot aantal professionals heeft de enquête ingevuld. Hartelijk dank daarvoor, jullie stem en mening is waardevol en belangrijk! Aan de rapportage met de resultaten wordt de komende dagen de laatste hand gelegd, waarna de rapportage wordt gedeeld met de RAV’s.
 

Over Karin Slegers

De Stuurgroep Kleding heeft de opdracht voor het ontwerpen van de nieuwe ambulancekleding aldus gegund aan Karin Slegers. Karin is kledingontwerpster, maar daarnaast ook freelance Designer Corporate Fashion, trendwatcher, docent en coach assessor aan het Summa Fashion College. Tijdens haar bezoeken aan de RAV’s (en standplaatsen) heeft Karin zich aan diverse professionals voorgesteld middels een korte presentatie. Ook benieuwd naar Karin? Bekijk hier een sheet waarin zij zich kort voorstelt.

Karin Slegers

Planning

De planning ziet er globaal als volgt uit: de maand augustus was gepland voor de werkbezoeken bij diverse RAV’s. In september buigt Karin zich, met alle kennis en informatie van professionals en landelijke enquête op zak, over haar tekentafel. Begin oktober liggen er vervolgens twee ontwerpen klaar waaruit gekozen zal worden. Voorafgaand hieraan worden de ontwerpen eerst gedeponeerd. Doen we dat niet, dan kan de kleding later niet meer beschermd worden tegen ge(mis)bruik door derden. Alle personen die de concept-kledinglijn zien dienen vooraf tevens een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Dit alles om de bescherming van de nieuwe kleding tegen oneigenlijk gebruik door derden te borgen. 

Enorme betrokkenheid!

Deze kleding update sluiten we graag af met de melding dat tijdens de regionale werkbezoeken de enorme betrokkenheid en het enthousiasme van ambulancehulpverleners bij dit project wederom opviel. De wijze waarop iedereen meedenkt, adviseert, tijd maakt en tips geeft is ongekend. Dank daarvoor allemaal! Tot slot een dankwoord richting de RAV's voor hun gastvrijheid tijdens de werkbezoeken.

 Karin Slegers op werkbezoek bij diverse RAV's (in het Noorden, Oosten, Zuiden en Westen van het land)

 Karin Slegers op werkbezoek bij diverse RAV's (in het Noorden, Oosten, Zuiden en Westen van het land)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

AZN houdt iedereen werkzaam in de ambulancezorg middels deze 'kleding updates' op de hoogte van de voortgang van het kledingtraject. Vragen over het kledingtraject kun je stellen aan de contactpersoon die namens jouw regio zitting heeft in de Klankbordgroep Kleding. Lukt dat niet, mail je vragen dan naar Nadiene Toby, Ambulancezorg Nederland via n.toby@ambulancezorg.nl.