Kleding update nr 5

Kleding update nr 5 - juni 2016

Een overvolle zaal. Letterlijk. Gevuld met zeer betrokken en enthousiaste mensen. Allen reisden vanuit hun rol als lid van de Klankbordgroep Kleding op maandag 13 juni jl. af naar Zwolle voor een eerste bijeenkomst.

Kennismaking leden Klankbordgroep Kleding

Via de mail is de afgelopen periode regelmatig contact geweest tussen de leden van de Klankbordgroep Kleding, IFV en AZN. Zo hebben de klankbordgroepleden actief meegekeken met en geadviseerd over de inhoud van de landelijke kleding-enquête. Maandag 13 juni jl. maakten de klankbordgroepleden voor het eerst ‘live’ kennis met elkaar. Uit de kennismakingsronde bleek dat het gros van de klankbordgroep bestaat uit mensen die werkzaam zijn op de ambulance. Ook waren functionarissen aanwezig die zich binnen de eigen organisatie (onder meer) bezighouden met (de inkoop van) kleding en/of andere materialen.

Een gevarieerde agenda

Er zijn veel vragen gesteld en beantwoord. Ook passeerden diverse kledingthema's de revue. Met de informatie uit deze bijeenkomst op zak kunnen klankbordgroepleden vragen van collega's over de nieuwe kleding beantwoorden. Onderaan dit bericht zie je wie er namens jouw regio zitting heeft in de klankbordgroep. Een verslag van de vergadering is inmiddels verstuurd aan de klankbordgroepleden. Lees hier een korte versie van het verslag.
 

Saamhorigheid

Tijdens het overleg viel eens en te meer op dat iedereen zeer betrokken is bij de totstandkoming van de nieuwe kleding. De klankbordgroepleden toonden zich enthousiast en bevlogen en gaven bruikbare tips en adviezen mee. Ondanks de regionale verschillen is er op het gebied van de kleding echt saamhorigheid. Alle betrokkenen, binnen èn buiten de klankbordgroep, streven dan ook hetzelfde doel na: een nieuwe kledinglijn die representatief, comfortabel en veilig is. Daar zetten we de komende tijd samen, als sector, de schouders onder!