Kleding update nr 1

Kleding update nr 1 - februari 2016

De afgelopen periode is achter de schermen hard gewerkt aan onder meer de organisatiestructuur, planning en diverse contracten voor het traject ‘nieuwe kleding ambulancezorg’. Graag informeren we iedereen langs deze weg over de huidige gang van zaken.

Illustratie kledingtraject

Omdat alles bij elkaar best een heel verhaal is, hebben we zoveel mogelijk zaken die te maken hebben met de huidige projectfase, namelijk ‘Fase 1: inventariseren en opleveren kledingontwerp’, in een illustratie verwerkt. In deze illustratie zijn op hoofdlijnen de belangrijkste stappen uiteen gezet, alsmede de projectstructuur en de planning van Fase 1. Wij hopen dat de illustratie iedereen een goed globaal beeld geeft van het kledingtraject.

Landelijke online enquête: iedereen een stem

Iedereen is het ermee eens dat alle RAV’s betrokken moeten worden bij de totstandkoming van het ontwerp voor de nieuwe ambulancekleding. Iedereen is het er ook mee eens dat het onmogelijk is hierover met 5600 mensen rond de tafel te gaan. De oplossing waarmee we toch ieders wensen op kunnen halen, is een online landelijke enquête. Via deze enquête kunnen alle mensen werkzaam in de sector plaats- en tijdonafhankelijk hun mening en wensen aangeven. De online enquête wordt in april verstuurd. Dit zie je ook terug in de illustratie.

Klankbordgroep: we zoeken afvaardiging vanuit elke RAV!

Naast de landelijke enquête wordt ook een aantal overleggroepen gevormd, te weten: een stuurgroep, een projectgroep en een klankbordgroep. Deze groepen (met hun bevoegdheden) zijn ook opgenomen in de illustratie.

Specifiek voor de klankbordgroep zoeken we nu vanuit elke RAV 1 vertegenwoordiger. Indien je deze rol op je wilt nemen namens jouw RAV/regio, kun je dit tot en met dinsdag 15 maart a.s. aanmelden binnen je eigen RAV (RAV's vullen in dit bericht zelf de naam van de betreffende conceptpersoon in). De personen die deel zullen nemen aan de klankbordgroep, worden t.z.t. door AZN geïnformeerd over vergaderdata en locatie.

Kleding updates

In geval er weer iets nieuws te melden is, wordt vanuit AZN een nieuwe kleding update gestuurd aan de RAV’s, die de updates vervolgens op het intranet kunnen plaatsen. Vragen kun je stellen via secretariaatazn@ambulancezorg.nl.