Kleding Update – nr. 20 – september 2018

Kleding Update – nr. 20 – september 2018

De zomer is voorbij. De meeste ambulanceprofessionals zijn weer aan het werk. In de vertrouwde gele pakken. Over een paar maanden draagt iedereen echter de nieuwe ambulancelook. Een moment waar we allemaal naar uitkijken. Maar voordat het zover is staat eerst nog een aantal andere belangrijke momenten op de planning. Hierover lees je in deze Kleding Update meer.

Besloten bijeenkomst

13 september is een bijzondere dag voor de leden van de Stuurgroep-, Projectgroep- en Klankbordgroep Kleding en de Facilitair Managers. Want tijdens een besloten, bijeenkomst wordt aan hen de nieuwe ambulancekleding als eerst gepresenteerd. Een heuglijk moment! De bijeenkomst is exclusief georganiseerd voor bovengenoemde leden, omdat zij gedurende het hele kledingtraject zeer nauw betrokken zijn geweest op allerlei verschillende manieren. Logisch dus dat deze mensen de primeur wordt gegund. De besloten bijeenkomst vindt plaats te Harderwijk, waar op dat moment ook de Ambulance Challenge plaatsvindt, een landelijk, sectorbreed evenement.

Ambulance Challenge

In de middag van 13 september wordt de nieuwe kleding vervolgens gepresenteerd aan alle mensen die aanwezig zijn bij de Challenge. De minister van VWS geeft het startschot aan de kledingpresentatie, in aanwezigheid van een groot aantal ambulanceprofessionals, RAV-stafmedewerkers, bestuurders van RAV’s, ketenpartners. Ook zijn ruim 200 studenten HBO verpleegkunde en BMH van de partij die tijdens de Challenge langs de ambulance-scenario’s geleid worden. Zo kunnen zij het vak van dichtbij bekijken. Een mooie manier om jonge mensen enthousiast maken voor het ambulancevak. En bij een mooi vak, hoort een mooi pak!

Landelijke draagproef en wastest

In oktober staat de landelijke draagproef gepland. Alle draagproefdeelnemers, te weten de leden van de Klankbordgroep Kleding plus een collega die zij zelf hebben benaderd, zijn hiervan op de hoogte. De doorgang van de draagproef is afhankelijk van de definitieve gunning, die weer afhankelijk is van de uitkomsten van de wastest.

Feestelijke bijeenkomst draagproefdeelnemers

Met de Projectgroep Kleding is afgesproken dat in oktober een bijeenkomst wordt georganiseerd voor de deelnemers aan de landelijke draagproef. Op deze dag krijgen zij de kleding uitgereikt, met informatie en instructies over de kleding en de wijze waarop ze, na de draagproef, hun op- en aanmerkingen op de kleding kunnen aanleveren. De bijeenkomst met de draagproefdeelnemers vindt plaats bij de leverancier, zodat de draagproefdeelnemers een kijkje kunnen nemen in de kleding-productiekeuken.

Doel draagproef

De draagproef is bedoeld om de pasvorm en het draagcomfort te testen van de kleding en om te kijken of er kleine dingen misschien toch anders moeten. Een zak die toch iets hoger moet bijvoorbeeld. Het gaat hierbij dus om (eventuele) kleine aanpassingen.

Periode draagproefkleding in RAV’s verlengd

Wij begrijpen dat iedereen de kleding graag wil zien en voelen. Daarom is besloten dat de draagproefkleding een lange periode in de RAV mag blijven. Zo hebben zo veel mogelijk ambulanceprofessionals de kans de kleding te zien. Dit in verband met de wisselende diensten en het grote aantal standplaatsen van bepaalde RAV’s.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze Kleding Update vragen, of wil je meer weten? Stuur dan een mail naar info@ambulancezorg.nl.