Voortgang conceptprotocollen en... een kerstwens!

LPA Nieuws - nr. 6 - december 2019

Als professional ben je ongetwijfeld benieuwd naar alles wat er rondom het Landelijk Protocol Ambulancezorg speelt. We houden je als protocollencommissie daarom graag op de hoogte via het LPA Nieuws. Voor je ligt het zesde exemplaar met informatie over de voortgang van de conceptprotocollen, een interview met expertgroeplid Paul Boorsma van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en een kerstwens!

Protocollencommissie ondergedompeld in de protocollen

In november heeft de protocollencommissie drie dagen bijeen gezeten. Ruim 40 protocollen uit het LPA8.1 zijn voor de eerste keer besproken in de protocollencommissie. De input hiervoor kwam vanuit de negen expertgroepen die actief zijn. Bij ieder protocol is de vraag gesteld: houden we dit protocol, zijn er nieuwe wetenschappelijke inzichten of juist knelpunten in de praktijk? Enkele protocollen lijken geen bestaansrecht meer te hebben en we hebben ook enkele suggesties ontvangen voor geheel nieuwe protocollen. Zo ligt nu het voorstel op tafel om protocol 11.1 acuut probleem verloskunde te laten verdwijnen en komt er een nieuw protocol over sepsis. In LPA9 zullen we naast protocollen ook werkafspraken opnemen, iets dat in LPA8.1 tot een minimum is beperkt. Met alles wat de expertgroepen komende weken aanleveren aan conceptprotocollen en werkafspraken zal de protocollencommissie zich begin 2020 opnieuw onderdompelen.

Interview met expertgroeplid Paul Boorsma

Sinds 2009 werkt Paul Boorsma als ambulanceverpleegkundige bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Daar is hij ook actief als instructeur en volgend jaar start hij als expert in de rol van “ontwikkelaar” van scholingen. Paul is lid van de expertgroep werkafspraken & grootschalig.

Kun je vertellen hoe jij het LPA 8.1 gebruikt?
Ik gebruik het LPA als richtlijn om ambulancezorg te kunnen verlenen. De patiënt staat centraal en met het LPA en de ABCDE-methodiek pas ik de relevante protocollen toe.

Gebruik je vaker de app of het LPA-boek?
Ik heb geen idee waar mijn protocollen boek is 😉, ik gebruik dus alleen de app.

Wat vind je van het gebruikersgemak van de LPA-app?
Naar mijn mening kan het beter, ik mis een aantal essentiële dingen zoals een goede zoekfunctie. Tevens kunnen zaken zoals GGB/extreem geweld beter geclusterd worden in de app. En de verantwoording kan beter als het gaat om evidence based practice en/of wetenschappelijke onderbouwing, in plaats van de expert opinion.

Waarom ben je gaan deelnemen aan een expertgroep?
Met name omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan de protocollen opgeschaalde zorg. Als ETS senior instructeur (Emergo Train System) ben ik vaak betrokken bij het trainen van de opgeschaalde zorg prehospitaal en daar komen vaak dezelfde aandachtspunten uit. Vanuit dat perspectief zijn wij in de expertgroep nu de protocollen gaan bouwen.

Welk protocol gaan jullie in ieder geval actualiseren in de expertgroep?
Wij zijn druk bezig met de protocollen opgeschaalde zorg, infectiepreventie, individueel behandelplan en weigering behandeling. Op de werksessie van twee weken terug hebben we gediscussieerd over het loslaten van de CSCATT-structuur en het invoegen van de taakkaarten in het protocol grootschalig incident. Ik vind het trouwens erg leuk om op deze manier een bijdrage te leveren aan een verbetering van een product, het LPA, waar wij als ambulanceprofessionals allemaal mee werken!

Kom je er als expertgroeplid niet uit, gebruik de vraagbaak ambulancezorg!

Nog even in herinnering de uitleg over de vraagbaak ambulancezorg. Mocht je als expertgroeplid behoefte hebben aan ondersteuning, bijvoorbeeld bij je zoektocht naar de juiste literatuur, dan kun je gebruikmaken van de online onderzoeksvraagbaak die door AZN samen met het Lectoraat Acute Intensive Zorg van de HAN is ingericht. Bij deze vraagbaak kun je terecht voor advies en ondersteuning. Bijvoorbeeld voor het formuleren van een onderzoeksvraag, kiezen van een passende onderzoeksmethodologie, opstellen van een onderzoeksplan en het systematisch zoeken naar literatuur.

Bewijs van deelname aan expertgroep

Begin volgend jaar krijgt ieder expertgroeplid per mail een bewijs van deelname aan de expertgroep toegestuurd, zodat je deze kunt gebruiken voor bijvoorbeeld het kwaliteitsregister van V&VN of voor je eigen RAV-dossier. Mocht je hierover vragen hebben dan kun je terecht bij Karin Lelieveld, k.lelieveld@ambulancezorg.nl

Beste wensen voor jullie!

De protocollencommissie (v.l.n.r) Martijn Rutten, Mattthijs de Visser, Bert Derksen, Trudie van Duin, Klaartje Caminada, Karin Lelieveld, Ruud Verhalle én Arjan Bruintjes (niet op foto) wensen jullie gezellige feestdagen en een gezond 2020, met natuurlijk een mooi LPA9!

Vragen?

Heb je naar aanleiding van het LPA Nieuws vragen, of wil je meer weten? Stuur dan een mail naar LPAnieuws@ambulancezorg.nl.