LPA Nieuws - nr. 2 - september 2018

LPA Nieuws - nr. 2 - september 2018

Als professional ben je ongetwijfeld benieuwd naar alles wat er rondom het Landelijk Protocol Ambulancezorg speelt. We houden je als protocollencommissie daarom graag op de hoogte via het LPA Nieuws. Voor je ligt het tweede exemplaar, met artikelen over de EBRO-cursus, LPA-update en Verrichtingen in de ambulancezorg.

Het volgende LPA, expertgroepleden en de EBRO-cursus

Blijft in het volgende LPA de verneveldosering adrenaline bij een laryngitis subglottica met een dreigende respiratoire insufficiëntie gelijk? Gaan we nog wel vernevelen? Is het mogelijk om nazorg voor patiënten in de thuissituatie te organiseren? En hoe gaan we om met pijnbestrijding? Wat zegt de wetenschappelijke literatuur hierover? Is die literatuur eigenlijk wel bruikbaar voor de bijzondere omgeving van de ambulancezorg? Dit zijn voorbeelden van vragen waar de circa 50 expertgroepleden mee te maken gaan krijgen bij het ontwikkelen van het volgende LPA.

Om een houvast te geven bij het beoordelen van de wetenschappelijke literatuur kan ieder expertgroeplid een Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO)-cursus volgen. In deze ééndaagse cursus ligt de focus op het beoordelen en interpreteren van wetenschappelijke literatuur volgens GRADE-methodiek. Het volgen van een cursus kan op de volgende data: 
- 2 oktober - op post Leiden (RAV Hollands Midden)
- 8 oktober - op post Uden (RAV Brabant MWN)
- 2 november - op het Bouw- en Infrapark in Harderwijk.

Wil jij als expertgroeplid ook meewerken aan het volgende LPA? Aanmelden kan via LPAnieuws@ambulancezorg.nl.

Interview met Christina Paulusma

Ambulanceverpleegkundige Christina Paulusma-Tabak is in 2006 bij Ambulancedienst Oenema in dienst gekomen. Deze dienst is door de Kijlstra Ambulancegroep Fryslan voortgezet. Op 20 april jl. was Christina aanwezig op de startconferentie LPA. In de event-video van de conferentie vertelt Christina zowel uit interesse van haarzelf als vanuit de organisatie aanwezig te zijn. Ze hoopt dat het LPA breed wordt gedragen zodat heel Nederland het kan uitvoeren.

  • Christina, kun je vertellen hoe jij het werken met LPA 8.1 ervaart?

"Het LPA 8 en 8.1 vind ik dichter bij de praktijk staan dan LPA 7 en 6. Het is daarmee beter dan de vorige LPA’s. Het doet recht aan het werk van de ambulanceverpleegkundige. Het klinisch redeneren komt meer naar voren, je hebt de ruimte om na te denken wat je gaat doen."

  • Sla jij het LPA-boek iedere werkdag open? En de app?

"Nee, ik sla het boek zeker niet iedere werkdag open. Ik heb het wel bij me. De app gebruik ik niet bij het werken op de ambulance. We hebben meerdere regionale protocollen op stickervellen, die heb ik in mijn LPA-boek geplakt. Die protocollen en werkafspraken staan niet allemaal in de app. Zo hebben we ook meerdere regionale werkafspraken, bijvoorbeeld met de dokterswacht en over de inzet van de MMT. Ik heb de app wel gedownload. Deze gebruik ook als ik met leerlingen werk, omdat zij deze in de opleiding hanteren."

  • Wat denk je dat de grootste verandering gaat worden in het volgende LPA?

"Ik denk dat er meer diagnostische protocollen gaan komen, dat bijvoorbeeld de HEART score erin komt. We gaan meer meten in de thuissituatie, met meer inzet van medische hulpmiddelen. Waarschijnlijk komt er, mede door het bovenstaande, ook meer aandacht voor specifieke patiëntengroepen. Op de startconferentie is ook gesproken over zorgdifferentiatie. Niet iedere ambulancedienst werkt daar al mee. Misschien dat dit ook in het LPA tot veranderingen leidt binnen alle RAV‘s."

  • Het LPA 8 is in de periode 2012-2014 ontwikkeld. In 2016 is er een update geweest vanwege actualisatie van de reanimatierichtlijnen. Het nieuwe LPA komt uit in 2020. Hoe kijk jij aan tegen deze termijnen?

"De termijnen moeten niet langer gaan duren. De zorg om ons heen verandert snel, we moeten aangesloten blijven. Misschien moeten de termijnen wel korter. Dat vraagt wel de nodige investeringen."

  • Heb jij je aangemeld voor een expertgroep? Waarom?

"Nee, ik heb me niet aangemeld. Heb wel erg in dubio gestaan want ik vind dit soort dingen juist leuk. Het is ook juist goed om het samen te doen en vanuit de RAV hieraan mee te doen. Alleen ben ik nu zwanger en ben momenteel bezig met andere onderwerpen binnen de organisatie. Het past helaas nu niet om zitting te nemen in een expertgroep."

LPA-tip

Regelmatig ontvangen we vragen over de LPA-protocollen. Vaak is het antwoord op zo’n vraag voor meer mensen interessant. Daarom staan de vragen én de antwoorden op de AZN-site bij LPA FAQ. En in de AZN-app bij het betreffende protocol!

________________________________________________________________________________________

Vraag bij protocol 12.7:
Waarom moet binnen 48 uur worden verwezen voor tetanusprofylaxe? 

Antwoord:
De termijn van 48 uur is niet juist. In de richtlijn van het RIVM staat dat tetanusprofylaxe bij voorkeur plaats dient te vinden binnen 24 uur na het ontstaan van de verwonding. In de eerstvolgende versie van LPA (8.2 of 9) zal dit worden aangepast. 

________________________________________________________________________________________

Leuk weetje: op de RIVM-website staan kennisquizzen over tetanus. En over Lyme, hepatitis A, B en C enz.

Content update LPA in AZN-app

Begin augustus was het weer zover: een content update van de AZN-app. Waarom is dat eigenlijk? Vaak heeft het te maken met het toevoegen of aanpassen van regionale protocollen. Bij 12.3 ‘Keuze ziekenhuis’ hoort bijvoorbeeld standaard 12.4 ‘Keuze ziekenhuis regio’. Met het fuseren en sluiten van ziekenhuizen voeren we hier vaak aanpassingen in door. Als een RAV deelneemt aan een onderzoek, kan dit ervoor zorgen dat we voor de duur van het onderzoek een regionaal protocol toevoegen. Kijk maar eens wie er een protocol hebben voor de Mr. ASAP studie! Bij een vraag uit het veld die leidt tot een FAQ op de AZN-website, koppelen we dus deze FAQ ook in de app aan het protocol waar het betrekking op heeft. Zo zie je in de app bij 5.1 ‘reanimatie’ FAQ vermeld staan en bij 5.2 ‘reanimatie volwassenen’ niet.

Verrichtingen in de ambulancezorg op de AZN-app!

Deze maand verschijnt een nieuwe versie van de AZN-app. Naast de aanpassing van het AZN-logo is plek ingeruimd voor Verrichtingen in de ambulancezorg (2017). Daarmee kun je iedere beschreven verrichting direct op de app raadplegen. De volgende stap is dat je al in het LPA op een verrichting die in een protocol staat kunt klikken, om daarmee de betreffende verrichting vanuit Verrichtingen in de ambulancezorg op je scherm in beeld te krijgen.

Omdat we nu het document Verrichtingen in de ambulancezorg hebben verwerkt in de app, zijn enkele kleine tekstfouten in het document ontdekt. Dit zullen we aanpassen in versie 1.1. Mocht jij in het document ook tekstfouten hebben ontdekt, mail deze naar LPAnieuws@ambulancezorg.nl, dan passen we die ook meteen aan.

Landelijk Protocol Zorgambulance op komst!

Op de AZN-ledenvergadering van deze maand is het concept Landelijk Protocol Zorgambulance (LPZ) geagendeerd. Het LPZ is, met veel enthousiasme, door een landelijke werkgroep opgesteld. De NVMMA en V&VN ambulancezorg hebben de conceptversie van commentaar voorzien. Het streven is om bij het V&VN Zorgambulancesymposium op 1 november a.s. het LPZ in boekvorm te kunnen presenteren. Met dank aan de werkgroepleden!

Nieuwe landelijke werkwijze voor triage van slachtoffers

Vanaf 1 oktober 2018 geldt er een nieuwe landelijke werkwijze voor triage van slachtoffers, de gewondenkaart maakt plaats voor slap wraps: flexibele polsbandjes in verschillende kleuren, die snelle en juiste triage van slachtoffers nog eenvoudiger maken. Bekijk hieronder de animatie over deze nieuwe werkwijze.

Lees hier meer over de nieuwe werkwijze. 

Thema Kwaliteitskaders, protocollen en richtlijnen

Op de AZN-website vindt je bij het thema Kwaliteitskaders, protocollen en richtlijnen een overzicht van handige links. Recent hebben we hier ook de link naar artsportaal.nl toegevoegd.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van het LPA Nieuws vragen, of wil je meer weten? Stuur dan een mail naar LPAnieuws@ambulancezorg.nl.