LPA Nieuws - nr. 1 - juni 2018

LPA Nieuws - nr. 1 - juni 2018

Als professional ben je ongetwijfeld benieuwd naar alles wat er rondom het Landelijk Protocol Ambulancezorg speelt. We houden je als protocollencommissie daarom vanaf nu graag op de hoogte via het LPA Nieuws. Voor je ligt het eerste exemplaar, met onder meer artikelen over de startconferentie LPA, de EBRO-cursus, expertgroepen en een interview met Matthijs de Visser. Gauw lezen dus!

Startconferentie LPA in Harderwijk

De protocollencommissie wil graag samen met mensen uit de ambulancesector het volgende LPA ontwikkelen. Daarom organiseerde ze op 20 april jl. de startconferentie LPA in Harderwijk. En met succes, want meer dan 100 ambulancezorgverleners, MMA’s, ROC’s, instructeurs en andere betrokkenen waren erbij! Iedereen werd actief aan het denken gezet door de pitches en workshops. Allerlei vragen kwamen voorbij, zoals: moeten andere protocollen ook deel uitmaken van het LPA als gevolg van zorgdifferentiatie? Geeft de visie van Ambulancezorg Nederland (AZN) redenen om het LPA anders in te richten, etcetera.

Nieuwsgierig naar de startconferentie? Bekijk dan het videosfeerverslag. Meer informatie over de ontwikkelingen rond het LPA kun je vinden op de AZN website.

Expertgroep: iets voor jou?

Bij het ontwikkelen van LPA 8 zijn destijds maar liefst 11 expertgroepen hard bezig geweest om op verantwoorde wijze de ambulancezorgprotocollen op te bouwen. Een pittige maar mooie klus! De expertgroepleden hebben wetenschappelijke onderzoeken gelezen om te bepalen welke actuele opvattingen over goede zorg er waren. Dit natuurlijk op de verschillende expertisegebieden: cardiologie, neurologie, verloskunde etcetera. Daarna volgde de vraag of die zorg ook toegepast kan worden in de ambulancezorg, veel onderzoek richt zich namelijk specifiek op de ziekenhuissetting. Ook is veelvuldig overlegd met wetenschappelijke verenigingen, opdat onze zorg blijft aansluiten bij de zorg van onze ketenpartners. Voor de ontwikkeling van het volgende LPA gaan we weer met expertgroepen werken.

Kom erbij!
We hebben al veel aanmeldingen ontvangen van enthousiaste professionals die graag zitting willen nemen in een expertgroep. Daar zijn we blij mee! Maar is nog ruimte voor meer mensen. Dus denk jij: dit is iets voor mij! Aarzel niet en mail ons VOOR 15 juli a.s. via LPAnieuws@ambulancezorg.nl. Geef gelijk even aan waar je interesse ligt qua expertisegebied(en).

EBRO-cursus

Als expertgroeplid bieden we je een Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO)-cursus aan. De cursus geeft je inzicht in de werkwijze en methodiek van moderne richtlijnontwikkeling. Er is aandacht voor het beoordelen en interpreteren van wetenschappelijke literatuur volgens GRADE-methodiek en het opstellen van richtlijnteksten, waaronder de overwegingen en aanbevelingen. De EBRO-cursus duurt 1 dag en vindt na de zomer dit jaar plaats. Medio juli a.s. zijn de exacte cursusdata bekend. Deze data zullen we de expertgroepleden dan toesturen.

Interview met Matthijs de Visser

Matthijs de Visser is het enige lid van de protocollencommissie dat betrokken is geweest bij de ontwikkeling van LPA 8. Matthijs werkt als ambulanceverpleegkundige bij RAV Hollands Midden. We hebben Matthijs een paar vragen voorgelegd.

  • Matthijs, kun je vertellen waarom we niet gewoon het LPA 8.1 blijven volgen?

"De zorg ontwikkelt zich razendsnel. Vooral prehospitaal zien we een toenemend aanbod van andere dan levensbedreigende zorgvragen. Om hier zorgvuldig mee om te gaan, zal ook de ambulancezorg moeten veranderen. Denk hierbij aan functiedifferentiatie, maar ook meer en betere aansluiting bij SEH’s en huisartsen. Logisch gevolg hiervan is dat onze protocollen ook mee zullen moeten veranderen. Daarnaast veranderen richtlijnen voortdurend zodat ook de beste prehospitale zorg anders wordt. Om die reden moeten we het LPA ook om de zoveel tijd aanpassen, denk bijvoorbeeld maar aan de reanimatierichtlijnen."

  • Wat is jouw rol geweest bij het ontwikkelen van het LPA 8?

"Voor de uitgave van LPA 7.2 ben ik betrokken geraakt bij de protocollencommissie. Ik snapte de logica van het oude protocol niet altijd en vond dat wij als beroepsgroep ook meer ruimte verdienden om keuzes te maken, afhankelijk van de toestand van de patiënt. Bovendien vond ik het onlogisch dat beroepsverenigingen uit de klinische setting ons voorschreven hoe prehospitaal te handelen. Samen met een groepje gelijkgestemden hebben we besloten de protocollen zelf te maken met behulp van expertgroepen uit onze eigen sector, waarbij ieder lid van de commissie voorzitter werd van een expertgroep. Zo heb ik de expertgroepen cardiologie en interne geleid."

  • Bij het LPA 8 is de AZN-app geïntroduceerd met daarin het LPA. Hoe is het werken met de app jouzelf bevallen?

"Na wat kleine opstartproblemen is de app een goed hulpmiddel geworden om even snel wat op te zoeken. Vooral de doorklikmogelijkheid bij medicatie, VLPA of regionale protocollen vind ik een meerwaarde hebben tijdens en buiten een hulpverlening. Ik merk dat ik steeds minder het LPA-boekje gebruik, al heb ik die nog altijd wel op zak."

  • Kijk jij uit naar de volgende versie van het LPA?

"Ik ben heel erg benieuwd wat we met deze nieuwe enthousiaste protocollencommissie voor elkaar gaan krijgen. De ambitie is heel groot, al zie ik nog een enorme hoeveelheid werk liggen voordat we een nieuw protocol hebben gerealiseerd."

  • Wat denk je dat de grootste verandering gaat worden in het volgende LPA?

"Ik verwacht dat we het LPA nog meer op de individuele zorgvrager gaan richten waarbij ook de nazorg een belangrijke positie gaat innemen. Daarnaast is het goed mogelijk dat functiedifferentiatie ook terug te zien zal zijn in het nieuwe LPA."

LPA-tip

We ontvangen regelmatig vragen over de protocollen in het LPA 8.1. Vaak is het antwoord op zo’n vraag voor meer mensen interessant Daarom plaatsen we de vragen én de antwoorden op de AZN-site bij Q&A LPA en medicatie. Zoals deze over het oplossen van amiodaron.

________________________________________________________________________________________

Vraag: Moet amiodaron verdund worden in glucose, NaCl 0,9% of Ringerlactaat?

Antwoord:
Amiodaron wordt verdund in NaCl 0,9%. Verdunnen in Ringerlactaat wordt ontraden o.a. door de FDA. Bij langdurige toediening bijvoorbeeld via een perfusor voor een periode van 12 uur, moet het opgelost worden in glucose 5%.

Ringerlactaat fungeert als het basisinfuus/waakinfuus: gedurende een reanimatie wordt de amiodaron onverdund via de ingebrachte infuus-/botnaald toegediend in het Ringerlactaat basisinfuus en hierna geflushed. Bij een patiënt met een breed complex tachycardie met inadequate circulatie en goede GCS, wordt de amiodaron verdund in NaCl 0,9% via de ingebrachte infuus-/botnaald toegediend in het Ringerlactaat basisinfuus en hierna geflushed of via een perfusor in 15 min.

________________________________________________________________________________________

Realisatie LPA

We streven er naar dat het volgende LPA in 2020 klaar is. Maar voordat we zover zijn moeten we eerst hard aan de slag. Dat doen we met elkaar en ook graag met jou via de expertgroepen.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit eerste LPA Nieuws vragen, of wil je meer weten? Stuur dan een mail naar LPAnieuws@ambulancezorg.nl.