Corona: vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Heb je een vraag over het nieuwe coronavirus, over COVID-19 of vaccineren? Wil je weten hoe we als ambulancezorg handelen in bepaalde situaties? Of wil je meer weten over de actuele protocollen? Lees dan de vragen en antwoorden op deze pagina, of check de documenten! 


1. Infectiepreventie
2. Reanimatie 

 

Disclaimer: De antwoorden op gestelde vragen zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. In de huidige crisissituatie wijzigen richtlijnen en inzichten echter voortdurend. Houd hier rekening mee en check dit zo nodig. We stellen het op prijs als je AZN via info@ambulancezorg.nl informeert bij (mogelijke) onjuistheden.

1. INFECTIEPREVENTIE

 •   1.1 Welke infectiepreventie gebruikt de ambulancezorg bij een inzet bij een patiënt die (mogelijk) met het coronavirus is besmet?

  Het sectorale beleid omvat qua maatregelen de bescherming die standaard gebruikt wordt bij strikte isolatie én een veiligheidsbril. Dit betekent dat zorgverleners idealiter:

  • de algemene hygiënemaatregelen volgen,
  • voor de inzet materialen en apparatuur uit de ambulance verwijderen, wanneer deze niet direct noodzakelijk zijn bij de inzet,
  • voor het betreden van de ruimte waar de patiënt verblijft persoonlijke beschermingsmiddelen aantrekken: een overall met lange mouwen, hoofdbedekking, handschoenen, een FFP2-masker en een veiligheids- of spatbril. Een FFP1-masker kan overwogen worden voor zorgverleners die geen intensief contact hebben met de patiënt,
  • geen stagiaires meenemen bij een inzet,
  • de ambulance na de overdracht aan de zorginstelling schoonmaken (indien de patiënt is vervoerd). De gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen worden weggegooid.

  Over het gebruik van schorten in plaats van overalls met lange mouwen is in juni jl. contact geweest met het RIVM. Dit gebruik was ingezet door de tekorten aan overalls. Meerdere RAV’s gaven vervolgens aan dat zij graag met de schorten met lange mouwen wilden blijven werken, ook toen er een voldoende voorraad overalls was. Daarop is met het RIVM het volgende aanvullende beleid afgestemd. De ambulancezorg kan in de huidige situatie gebruik blijven maken van schorten met lange mouwen als alternatief voor de overall. Het schort met lange mouwen geeft op zich voldoende bescherming tegen het coronavirus. Daarmee is er geen onoverkomelijk bezwaar om af te wijken van de richtlijn die alleen de overall noemt.

  Zie hiervoor ook de actuele protocollen in de LPA-app en op de AZN-website.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.2 Waar vind ik de video’s met informatie hoe strikte isolatie toe te passen is bij een ambulance-inzet?

  Bekijk hieronder de video 'Strikte isolatie in de ambulancezorg bij (verdenking of bevestigde) corona' én de verschillende fragmenten hieruit. 

  De video laat zien hoe strikte isolatie toegepast kan worden, maar is geen voorschrijvende instructie van alle processtappen. Het is wel een goed middel om met elkaar na te gaan waarom bij strikte isolatie een bepaalde volgorde wordt gehanteerd en hoe dit binnen de eigen RAV wordt uitgevoerd.

  Regionale werkwijze
  Het voorbeeld in de video waarbij een ziekenhuismedewerker meehelpt de patiënt naar de juiste afdeling te brengen, is een regionale werkwijze. Vraag na bij je RAV wat de actuele afspraken hierover zijn.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.3 Welk masker gebruikt de ambulancezorg bij strikte isolatie bij een verdenking op COVID-19?

  Bij strikte isolatie gebruikt de ambulancezorg het FFP2-masker. Voor zorgverleners die geen intensief contact hebben met de COVID-19 (verdachte) patiënt, volstaat het chirurgisch mondneusmasker type IIR.

  Bij aërosolvormende handelingen bij een van COVID-19 verdachte patiënt dient altijd een FFP2-masker te worden gebruikt.

  De patiënt krijgt, indien mogelijk, een chirurgisch mondneusmasker op.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.4 Hoe maakt men de ambulance schoon indien er een inzet geweest is?

  De standaardschoonmaakprocedure na een inzet met strikte isolatie voldoet. De ambulance kan gedesinfecteerd worden met alcohol 70%. Ook is desinfectie mogelijk met chloor 1000 ppm, en met middelen op basis van waterstofperoxide.

  Zie voor meer informatie hierover vraag 2.22.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.5 Wanneer trekt een ambulancechauffeur zijn pbm uit wanneer hij een besmette patiënt naar het ziekenhuis moet vervoeren: voor aanvang van de rit naar het ziekenhuis of pas in het ziekenhuis?

  Vanuit het oogpunt van infectiepreventie is het advies om voor aanvang van de rit de pbm uit te doen en in het ziekenhuis vóór dat het patiëntencontact wordt hervat weer nieuwe pbm aan te trekken. Vanuit het oogpunt van zorgverlening kan het anders zijn. Indien de patiënt bijvoorbeeld dusdanig instabiel is dat wellicht onderweg assistentie nodig is, dan kan de ambulancechauffeur zijn pbm ook aanhouden voor het geval dat.

  Dit betekent wel dat het voorcompartiment van de ambulance na afloop van de rit gedesinfecteerd moet worden.

  Welke werkwijze de standaard is voor een RAV, wordt door de RAV zelf bepaalt. De ziekenhuizen in de regio dienen hierover geïnformeerd te worden.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.6 Wanneer je je pbm uitdoet, wat trek je dan als eerste uit?

  Je trekt als eerste de handschoenen uit, deze zijn mogelijk het meest besmet geraakt. Je dient daarmee zo min mogelijk andere pbm-onderdelen aan te raken. Je past direct na het uitdoen van je handschoenen handhygiëne toe en aan het einde van de uitkleedprocedure pas je nogmaals handhygiëne toe.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.7 Kan de volgorde van aantrekken en uitdoen pbm uitgeschreven worden?

  Bij het aantrekken, eerst je handen desinfecteren. Dan het FFP-masker opzetten en de overall aandoen en de kap op de hoofd zetten. Trek vervolgens de niet-steriele handschoenen aan en zet de spatbril op.

  Bij het uittrekken, als eerste je handschoenen uitdoen gevolgd door het toepassen handhygiëne. Dan de overall uit, spatbril af en je FFP-masker afzetten. Raak daarbij niet de voorkant van het masker aan. Vervolgens nogmaals handhygiëne toepassen. Indien je werkschoenen niet beschermd waren dan moet je deze met alcohol afnemen, dat moet echt flink nat gebeuren.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.8 Is SARS-CoV-2 overdraagbaar via de pbm?

  Theoretisch gezien is dit mogelijk. De kans daarop is erg klein, maar niet nul.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.9 Hoe moeten we de disposable pbm na een inzet weggooien?

  De disposable pbm kan, in een afgesloten stevige plastic zak, bij het gewone afval. Het is geen medisch afval.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.10 Hoelang blijft het nieuwe coronavirus actief wanneer het op een pbm-overall of een veiligheidsbril is gekomen?

  Voortschrijdend inzicht maakt dat het RIVM er nu vanuit gaat dat na zeven dagen het virus niet meer actief is, ongeacht het soort pbm-materiaal waarop het terecht is gekomen.
  Zie ook het antwoord bij vraag 2.11.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.11 Kunnen FFP2 maskers, spat- of veiligheidsbrillen hergebruikt worden na sterilisatie?

  Vanaf 1 september 2020 is herverwerking van single-use medische materialen niet meer toegestaan. Herverwerking van single-use medische materialen werd eerder tijdelijk toegestaan als een laatste redmiddel bij schaarste.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.12 Is het zinvol om de aanbeveling te doen om de mouwen aan de handschoenen vast te tapen, omdat deze in de praktijk vaak een “stukje pols” toonbaar houden?

  Tapen van handschoenen en mouwen is eigenlijk niet zinvol, dit vergroot het risico op scheuren bij het bewegen en bij uittrekken van de overall. Bij voorkeur heb je geen stukje pols/huid zichtbaar, maar mocht dit zo zijn dan is dit geen probleem omdat je bij strikte isolatie goede hand-pols hygiëne toepast.

  Bij het uittrekken van de overall en handschoenen worden de handen gedesïnfecteerd, hierbij moeten ook de polsen geheel worden meegenomen. Daarbij moet opgemerkt worden dat het besmettingsgevaar van COVID-19 niet gelijk is aan dat van Ebola. Als het coronavirus op je huid zit, betekent het niet dat je besmet bent.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.13 Zijn er aanbevelingen over of en hoe medewerkers hun gezicht moeten schoonmaken na een inzet?

  Op zich is het niet nodig als alles goed is verlopen qua gebruik pbm/infectiepreventie. Bij twijfel afnemen met water en zeep, dit is voldoende. Het virus heeft een lipide mantel. Wassen met gewone zeep is voldoende. De zeep hoeft geen desinfecterende zeep te zijn.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.14 In het NRR-advies staat dat het risico van overdracht van het SARS-CoV-2 virus bij een besmette patiënt bij luchtweghandelingen, zoals mond-op-mond beademing heel groot is, zelfs bijna 100%. Kunnen we dan nog wel veilig airwaymanagement toepassen?

  Dit is inderdaad een duidelijk aanwezig risico. Voor ambulancezorgverleners is het risico laag omdat we beschikking hebben over en gebruik maken van pbm met FFP2 masker. Volg hierbij de actuele versie van het LPA COVID-19 protocol. Bij het uitvoeren van aërosolvormende handelingen bij een besmette patiënt draag je ALTIJD een FFP2 masker. De reden is dat bij het actief openen van de luchtweg een omvangrijke virusload kan vrijkomen. Zet bovendien een bacterie/virusfilter direct op je device (tube, SAD) vóór het inbrengen van het device. Nog een tip: check ook of de filters die in de RAV in gebruik zijn ook voldoende bescherming bieden voor het SARS-CoV-2 virus.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.15 Klopt het dat een FFP-masker niet goed aansluit indien de medewerker een baard heeft?

  Dat klopt, bij een baard van circa een halve centimeter is dat al het geval.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.16 Welke aerosolvormende handelingen zijn er in de ambulancezorg?

  In de ambulancezorg is een aantal handelingen dat (veel) aërosol vormt. Dit gaat om:

  • intubatie
  • extubatie
  • plaatsen van SAD, zoals een i-gel en LMA
  • niet-invasieve of manuele handmatige beademing (NIV, BiPAP, CPAP, HFOV)
  • handelingen aan een tracheostoma
  • uitzuigen
  • reanimatie
  • vernevelen1

  1 Strikt genomen wordt vernevelen NIET gezien als aerosolvormend. Omdat vernevelen vaak hoesten opwekt beschouwt het NVMMA bestuur vernevelen WEL aerosolvormend

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.17 Voordat we ambulance na een COVID-19 rit reinigen en desinfecteren staan de deuren vaak open. Hoelang moeten ambulancedeuren open staan voordat aërosolen neergeslagen en weg zijn, in het geval dat er is verneveld, beademend of indien de patiënt hoestte tijdens de rit?

  RIVM-advies & de praktijk
  Het RIVM-advies is om na een inzet met strikte isolatie omwille van een (verdenking op) COVID-19 en waarbij aërosolvormende handelingen zijn uitgevoerd de ambulance een half uur met open deuren te laten staan alvorens te gaan reinigen en desinfecteren. Druppels zijn in principe na een half uur neergedwarreld. Met dit advies is het zinvol om na aankomst bij het ziekenhuis de deuren van de ambulance open te houden, terwijl de patiënt naar binnen wordt gebracht. Bevestig eventueel een waarschuwingsbord op de ambulance: “Ambulance niet betreden, moet nog gedesinfecteerd worden!”. Vanaf dat moment dient een half uur ‘wachttijd’ in acht te worden genomen.

  Aërosolvormende handelingen in ambulance
  Aërosolvormende handelingen zijn intubatie, extubatie, plaatsen van SAD (zoals i-gel, LMA), niet-invasieve of manuele handmatige beademing (zoals NIV, BiPAP, CPAP, HFOV), handelingen aan een tracheostoma, uitzuigen, reanimatie en vernevelen.

  Strikt genomen wordt vernevelen niet gezien als aerosolvormend. Omdat vernevelen vaak hoesten opwekt beschouwt het NVMMA bestuur vernevelen wel aerosolvormend.

  Een hoestende patiënt, wat dan?
  Bij een hoestende patiënt, die tijdens de gehele rit een chirurgisch mondmasker draagt, en waarbij verder geen aerosolvormende handelingen plaatsvinden, hoeft geen half uur gewacht te worden voor aanvang reiniging en desinfectie. Droeg de patiënt geen mondmasker en hoestte deze wel, houd dan ook een half uur ‘wachttijd’ aan.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.18 Waarom wordt bij strikte isolatie desinfectie van de werkschoenen aangeraden?

  In het LPA 8.1 staat protocol 2.6 Infectiepreventie bij verdenking op een virale hemorragische koorts uitgelegd dat de pbm moet worden uitgebreid met en spatbril en schoenbescherming. Bij de corona-crises is direct ook ingezet op het gebruik van de spat- of veiligheidsbril. Op basis van daarvan is overleg met het RIVM of het noodzakelijk was om schoenbescherming toe te passen bij strikte isolatie. Er is toen gekozen om aan te geven dat er of schoenbescherming gebruikt moest worden in de ambulancezorg, of men desinfecteert de schoenen. De ambulancezorgverlener zit bijvoorbeeld in de ambulance naast de brancard en dus (met de schoenen) dichtbij de hoestende of dyspneuïsche patiënt. Advies is daarom bij zichtbaar vuil schoenen eerst reinigen en altijd de schoenen te desinfecteren. Tenzij er schoenbescherming wordt gebruikt.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.19 Is desinfecteren met Saniswiss, met een lage concentratie waterstofperoxyde, afdoende?

  Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden hebben we de ‘Hygiënerichtlijn voor de ambulancezorg’ erbij gepakt. Daar staat “Gebruik alleen een desinfecterend middel dat door het Ctgb is toegestaan.” Bij het raadplegen van het Ctgb blijkt dat Saniswiss niet geregistreerd is.

  In het kader van de coronacrises heeft de overheid een aantal niet-geregistreerde desinfectiemiddelen tijdelijk toegestaan. Daarom hebben we de vraag over Saniswiss nog specifiek aan het RIVM voorgelegd met de vraag of Saniswiss misschien tijdelijk is geregistreerd. Het RIVM heeft aan AZN laten weten dat:  (…) u een vraag heeft over een oppervlakte desinfectans (PT02). Na advies van het Ctgb heeft het ministerie van I&W besloten dat voor waterstofperoxide-producten zonder virusclaim geen vrijstelling wordt gegeven voor PT02 (oppervlakken). Dus alleen producten met waterstofperoxide die al zijn toegelaten en een virusclaim hebben zijn officieel toegestaan. Het door u gestuurde product [Saniswiss] is mogelijk werkzaam maar het Ctgb ziet geen consistent beeld in hun database over de werkzame concentratie. Dit heeft onder meer te maken met het gebruikte type waterstofperoxide (‘accelerated’ of niet). Daarom kon geen eenduidige concentratie worden opgenomen in de vrijstelling (stcrt-2020-19177).

  Samenvattend: Saniswiss is geen geregistreerde desinfectiemiddel is en mag niet als enige middel bij het desinfecteren kan worden ingezet.

  Lees meer in de Staatscourant

  Versie: 27 juli 2021

   

 •   1.20 Welk type bril is geschikt als (onderdeel van de) pbm bij aërosolvormende handelingen?

  Draag bij de pbm een spat- of veiligheidsbril. Het gaat erom dat de bril ook bescherming biedt aan de zijkanten. Dat is het geval wanneer de bril als het ware ‘rond’ loopt. Hierdoor kunnen (virus)druppeltjes niet rechtstreeks in het oog komen, ook niet vanaf de zijkant. Ook een ruimzichtbril, skibril of vuurwerkbril kan dus gebruikt worden als deze voldoende bescherming biedt.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.21 Hoe presenteer je een (verdachte) COVID-19 patiënt in het ziekenhuis wanneer alleen de ambulanceverpleegkundige gekleed is in PBM conform het LPA protocol COVID-19?

  De patiënt kan naar de afdeling gebracht worden door de ambulanceverpleegkundige samen met een medewerker vanuit het ziekenhuis. Die medewerker moet dan, volgens de afspraken in het ziekenhuis, de geschikte PBM gebruiken. Wanneer de patiënt stabiel is kun je er ook voor kiezen dat de ambulancechauffeur in zijn gewone uniformkleding én met chirurgisch mondmasker en handschoenen achter de brancard mee naar binnenloopt naar de afdeling. Bij het verplaatsen van de patiënt van brancard naar het bed dient de ambulancechauffeur op ten minste 1,5 meter afstand te blijven. Op deze manier hoeft de ambulancechauffeur geen nieuwe set PBM te gebruiken. Ook hoeft daarna de uniformkleding NIET gewisseld.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.22 Zijn er qua infectiepreventie specifieke zaken om rekening mee te houden na gebruik van de beademingsslangen voor een van COVID-19 bewezen of verdachte patiënt?

  Disposable beademingsslangen kunnen na eenmalig gebruik gewoon weggegooid worden in een afvalzak, bij het overig (huishoudelijke) materiaal. Knoop de afvalzak dicht met een enkelvoudige knoop.

  Re-usable slangen moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd of gesteriliseerd. Iedere RAV heeft hier zijn eigen afspraken voor, bijvoorbeeld met de sterilisatie-afdeling van een ziekenhuis. Je kunt de slang laten zitten zolang er patiëntgebonden bacterie/virusfilters gebruikt worden op het Y-koppelstuk. Binnen de anesthesie wordt vaak een pragmatische periode van één week gekozen voor het vervangen van re-usable slangen. Overweeg om in geval van gebruik bij COVID-19 bewezen of verdachte patiënten, deze slangen alleen voor die patiëntengroep te gebruiken.

  Indien de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis leiden tot schaarste, dan is het advies om op regionaal niveau af te stemmen met de infectie-deskundige welke verantwoorde aanpassingen op het huidige beleid te maken zijn.

  Lees hier de WIP-Richtlijn Veilig werken: Anesthesie

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.23 Wat zijn de eisen die gesteld worden aan een reinigingsmiddel, en aan een desinfectans om na een inzet met een COVID-19 patiënt verantwoord schoon te maken en te reinigen, naast de voorwaarden dat het middel geregistreerd moet zijn bij het CTGB (of tijdelijk toegelaten) mét een virusclaim en toepasbaar is voor de humane gezondheidszorg?
  • Voor reinigingsmiddelen zijn er geen eisen. Je zou nog kunnen stellen dat het een professioneel reinigingsmiddel moet zijn. Maar eigenlijk is een duidelijk gebruiksvoorschrift genoeg.
    
  • Voor desinfectiemiddelen moet het - naast hetgeen al in de vraag is aangegeven - een Nederlands gebruiksvoorschrift hebben. En het mag niet in een sprayflacon worden gebruikt, indien het alcohol is. Sprayen van alcohol is namelijk inhalatie-toxisch. Dit soort middelen mag alleen worden toegepast als het gesprayd wordt op een doekje. Dit leidt in de praktijk vaak tot het insprayen van het gehele oppervlak en dat mag dus niet.
    
  • En er zijn nog arbo-eisen en de verplichting om duidelijke gevarenmarkering te voeren.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.24 Welke middelen zijn in te zetten voor het desinfecteren van het ambulance-interieur en de medische hulpmiddelen (brancard, monitor)?

  Het nieuwe coronavirus is gevoelig voor eenvoudige desinfectie zoals producten werkzaam door alcohol en chloor. Dat zijn bijvoorbeeld de in het advies ‘Reiniging en desinfectie van een ambulance na transport van een COVID-19 patiënt’ genoemde middelen met een N-nummer. Voor medische hulpmiddelen mogen ook desinfectiemiddelen gebruikt worden zonder N-nummer maar dan wel met een CE-markering voor die betreffende groep medische hulpmiddelen. Fabrikanten geven dat vaak aan bij de productinformatie, zoals bij monitors.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.25 Welke middelen zijn in te zetten voor het in één handeling reinigen en desinfecteren van het ambulance-interieur en de medische hulpmiddelen (brancard, monitor)?

   Er zijn een paar middelen met een claim van reinigen en desinfecteren in één, zie hiervoor het advies ‘Reiniging en desinfectie van een ambulance na transport van een COVID-19 patiënt’.

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.26 Is het vanuit infectiepreventie te verantwoorden (en landelijk aan te bevelen) om het reinigen en desinfecteren tussen twee COVID-19 ritten in geheel of gedeeltelijk achterwege te laten?
  • Het beste is na elke rit de gehele ambulance te reinigen en te desinfecteren.
  • Zorg in ieder geval dat je:

   - na elke rit de tastvlakken van patiënt en medewerker desinfecteert. Het is handig om dit met een gecombineerd reinigings- en desinfectiemiddel te doen.
   - bij zichtbaar gemorst bloed en/of lichaamsvloeistoffen eerst reinigen en daarna desinfecteren: gebruik daarbij geen gecombineerd middel.

  Versie: 27 juli 2021

   

 •   1.27 Moet je als professional nog beschermende maatregelen nemen wanneer je zelf corona hebt doorgemaakt?

  Ja. Beschermende maatregelen blijven belangrijk. Je wordt zelf wellicht niet (meer) ziek, maar kunt mogelijk anderen wel besmetten. Op dit moment is er nog veel onbekend over de langdurige immuniteit na een doorgemaakte Covid-19 infectie, zie dit artikel in The Lancet voor een overzicht. Wetenschappers gaan ervan uit dat de immuniteit gemiddeld minstens 6 maanden aanhoudt. Cijfers wijzen uit dat een hernieuwde infectie voorkomt, maar zeldzaam is.

  Bron: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 2021/1: Kennisnieuwsbrief

  Versie: 27 juli 2021

 •   1.28 Wat is in de ambulancesector afgesproken over het dragen van een mondneusmasker in het voorcompartiment van de ambulance?

  Het dragen van een mondneusmasker IIR in het voorcompartiment van een ambulancevoertuig is nog steeds in lijn met de huidige maatregelen. Immers, het is in het voorcompartiment niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Het kernteam heeft hierbij onderstaand sectoraal standpunt opgesteld voor de veiligheidsregio’s die op het risiconiveau waakzaam zitten (volgens de indeling van het RIVM) en waarbij geen aanvullende regionale afspraken gelden vanwege het voorkomen van een lokale uitbraak van corona-besmettingen.

  Standpunt
  Indien in een regio met het risiconiveau waakzaam een volledig gevaccineerde bemanning (dus langer dan twee weken volledig gevaccineerd) gezamenlijk instemt met het niet dragen van een mondmasker in het voorcompartiment, dan is dit toegestaan. Het blijft daarbij mogelijk om als bemanningslid zelf de keuze te maken om wel een mondneusmasker te dragen, bijvoorbeeld omwille van de voorbeeldfunctie die de sector heeft of vanwege de eigen veiligheid. Indien een van de twee (of beiden…) bemanningsleden geen RAV-collega is, dan dienen beiden (chauffeur en bijrijder) een IIR-mondneusmasker te dragen. In de veiligheidsregio’s die op een ander risiconiveau dan waakzaam zitten, blijft het dragen van een mondneusmasker IIR in het voorcompartiment verplicht wanneer de 1,5 meter afstand niet gehouden kan worden.

  Versie: 27 juli 2021

2. REANIMATIE

Voor ambulancezorgverleners met vragen over het coronavirus en het te volgen beleid: contact de medisch manager(s) ambulancezorg van uw RAV.