Nieuwe coronavirus en covid-19

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. COVID-19 is een meldingsplichtige ziekte groep A.

Coronavirussen veroorzaken respiratoire infecties bij mensen en dieren. Het is vooralsnog niet duidelijk wat het complete spectrum aan symptomen is dat behoort bij de manifestatie van dit nieuwe virus. Mens-op-mens transmissie is gemeld onder ziekenhuis- of gezinscontacten. Naar verwachting zijn dieren de bron van dit virus, maar welke dieren dit zijn is tot op heden nog niet bekend, daardoor heeft men de bron nog niet kunnen elimineren. Op 30 januari 2020 heeft de World Health Organization (WHO) de uitbraak tot een internationale bedreiging voor de volksgezondheid uitgeroepen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de richtlijn COVID-19 opgesteld en houdt deze richtlijn actueel, ook in de beschrijving van voorkomende ziekteverschijnselen. Mensen met het nieuwe coronavirus hebben milde luchtwegklachten met koorts tot een (zeer) ernstige longontsteking. Ook andere ziekteverschijnselen kunnen zich voordoen, zoals spier- en gewrichtspijn en moeheid.

Nederlandse (infectieziekte)artsen worden door het RIVM geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Ook Ambulancezorg Nederland wordt geïnformeerd. Zo zijn door het RIVM landelijke afspraken gedeeld over de persoonlijke beschermingsmiddelen die binnen de ambulancezorg gebruikt moeten worden in het geval er een mogelijk met het coronavirus patiënt zich voordoet. Deze informatie wordt na afstemming met de commissie patiëntenzorg van de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) gedeeld met alle medisch managers ambulancezorg. Iedere regionale ambulancezorgverlening (RAV) heeft een of meerdere medisch managers. Zij zijn binnen de RAV het aanspreekpunt over het coronavirus.

Besmettingen in Nederland

Sinds 27 februari jl. zijn er bevestigde besmettingen in Nederland. De actuele stand is te raadplegen op de RIVM-pagina Actueel.

Vragen en antwoorden

Heb je vragen over het nieuwe coronavirus? Bekijk hier de belangrijkste vragen en antwoorden

Meer informatie

Hygiënerichtlijn voor de ambulancezorg