Nieuwe coronavirus en covid-19

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. COVID-19 is een meldingsplichtige ziekte groep A.

Coronavirussen veroorzaken respiratoire infecties bij mensen en dieren. Het is vooralsnog niet duidelijk wat het complete spectrum aan symptomen is dat behoort bij de manifestatie van dit nieuwe virus. Mens-op-mens transmissie is gemeld onder ziekenhuis- of gezinscontacten. Naar verwachting zijn dieren de bron van dit virus, maar welke dieren dit zijn is tot op heden nog niet bekend, daardoor heeft men de bron nog niet kunnen elimineren. Op 30 januari 2020 heeft de World Health Organization (WHO) de uitbraak tot een internationale bedreiging voor de volksgezondheid uitgeroepen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de richtlijn COVID-19 opgesteld en houdt deze richtlijn actueel, ook in de beschrijving van voorkomende ziekteverschijnselen. Mensen met het nieuwe coronavirus hebben milde luchtwegklachten met koorts tot een (zeer) ernstige longontsteking. Ook andere ziekteverschijnselen kunnen zich voordoen, zoals spier- en gewrichtspijn en moeheid.

Actuele berichtgeving over het coronavirus, maatregelen en vaccinaties enz. is te vinden op: RIVM-pagina Actueel.

Vragen en antwoorden

Heb je vragen over het nieuwe coronavirus? Bekijk hier de belangrijkste vragen en antwoorden

Meer informatie

Hygiënerichtlijn voor de ambulancezorg